§ 3. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych. - Dz.U.1956.41.193 - OpenLEX

§ 3. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.41.193

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  3.
Stawki uposażenia zasadniczego pracowników administracji szkół wyższych ustala się, jak następuje:
Grupa uposażeniaMiesięcznie zł
I1.850
II1.600
III1.380
IV1.150
V 990
VI 860
VII 760
VIII 700
IX 650
X 610
XI 580
XII 550