§ 11. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych. - Dz.U.1956.41.193 - OpenLEX

§ 11. - Uposażenie pracowników administracji szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.41.193

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1956 r.