Art. 7. - Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej. - Dz.U.1933.86.666 - OpenLEX

Art. 7. - Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.86.666

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1933 r.
Art.  7.

Oficerom Policji Państwowej i Straży Granicznej przy pierwszej nominacji przyznaje się na wyekwipowanie jednorazową kwotę w wysokości 430 zł, a po upływie dwu lat od tej nominacji przyznaje się co roku dodatek na uzupełnienie wyekwipowania w wysokości rocznej 215 zł.

Szeregowym Policji Państwowej i Straży Granicznej przyznaje się wyekwipowanie na koszt Skarbu Państwa.