Art. 5. - Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej. - Dz.U.1933.86.666 - OpenLEX

Art. 5. - Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.86.666

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1933 r.
Art.  5.

Rada Ministrów władna jest przyznać oficerom i szeregowym Policji Państwowej i Straży Granicznej dodatki służbowe, uzasadnione szczególnemi właściwościami służby.