Art. 11. - Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej. - Dz.U.1933.86.666 - OpenLEX

Art. 11. - Uposażenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.86.666

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1933 r.
Art.  11.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1934 r.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy w sprawach unormowanych rozporządzeniem niniejszem.