§ 3. - Uposażenie lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.20.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  3.
1.
Stawki miesięcznego uposażenia podstawowego podwyższa się we wszystkich szczeblach dla lekarzy będących specjalistami w zakresie:
Lp.SpecjalnośćKwota miesięczna zł
dla specjalistów:
I stopniaII stopnia
1a) Chirurgia, chirurgia dziecięca, chirurgia

ortopedyczna

500800
b) neurochirurgia-800
2Radiologia, radioterapia, psychiatria, anestezjologia, anatomopatologia300500
3Laryngologia, ginekologia z położnictwem, okulistyka, choroby płuc, analityka lekarska, choroby zakaźne200300
2.
W razie zatrudnienia lekarza w wymiarze mniejszym lub większym od pełnego etatu - kwota dodatkowego wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia i w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może w wypadkach uzasadnionej konieczności uzupełnić zakres specjalizacji, uprawniającej w myśl ust. 1 do pobierania dodatkowego wynagrodzenia - specjalnościami, których brak w służbie zdrowia daje się szczególnie odczuwać.