Art. 13. - Uposażenie funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.86.663

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1948 r.
Art.  13. 3

(uchylony).

3 Art. 13 uchylony przez art. 37 ust. 2 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz.U.48.36.259) z dniem 1 września 1948 r.