Art. 9. - [Źródła finansowania wydatków wynikających z uprawnień byłego Prezydenta RP] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  9.  [Źródła finansowania wydatków wynikających z uprawnień byłego Prezydenta RP]

Wydatki wynikające z uprawnień określonych w art. 2 i art. 4 ustawy są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezydenta.