Art. 10. - [Wejście w życie] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  10.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.