Art. 6. - Upaństwowienie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 1945 r.
Art.  6.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki.