Art. 4. - Upaństwowienie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 1945 r.
Art.  4.

Muzeum Narodowe jest osobą prawną i może przyjmować zapisy i darowizny na cele związane z jego działalnością.