Art. 7. - [Przekazanie wywłaszczonych terenów Polskiemu Związkowi byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych] - Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.265

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 1999 r.
Art.  7. [Przekazanie wywłaszczonych terenów Polskiemu Związkowi byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych]

Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do przekazania w całości lub w części wywłaszczonych terenów w zarząd Polskiemu Związkowi byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz do ustalenia zasad administracji gospodarczej.