Art. 6. - [Wywłaszczenie terenu Pomnika Męczeństwa] - Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.265

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 1999 r.
Art.  6. [Wywłaszczenie terenu Pomnika Męczeństwa]

Tereny, wymienione w art. 2, podlegają wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa i natychmiastowemu zajęciu przez Ministra Kultury i Sztuki za odszkodowaniem.