Art. 5. - [Kompetencje Rady Ochrony Pomników Męczeństwa] - Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.265

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 1999 r.
Art.  5. 3 [Kompetencje Rady Ochrony Pomników Męczeństwa]

Organem opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności Muzeum w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest Rada Ochrony Pomników Męczeństwa.

3 Art. 5 zmieniony przez art. 20 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.99.41.412) z dniem 25 maja 1999 r.