Art. 2. - Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.266

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 1947 r.
Art.  2.

Pomnik Męczeństwa na Majdanku obejmuje część terenu dawnego obozu koncentracyjnego w granicach, które szczegółowo określi rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki, wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy.