§ 1. - Unormowanie djet dziennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.
§  1. 1
Począwszy od dnia 1 grudnia 1923 r. diety dzienne określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 117 poz. 936) ustala się, jak następuje:

Dla funkcjonarjuszów państwowych wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 9 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924) oraz wojskowych zawodowych i oficerów niezawodowych, którzy pełnią czasowo służbę:

Grupa uposażenia:punktów:
IiII65
IIIiIV50
V36
VI26
VII20
VIII16
IX15
X,XIiXII12
XIIIiXIV8
XViXVI6
Dla sędziów i prokuratorów
Grupa uposażeniapunktów:
A26
B36
C i D50
Dlapodoficerów5
"szeregowców4

Aplikanci sądowi egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy pruskiej 20 punktów.

Inni aplikanci sądowi 15 punktów.

Kwotę djety dziennej otrzymuje się przez pomnożenie liczby punktów przez mnożną ustaloną na dany miesiąc na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924),

Dopłata wedle art. 5 zdanie przedostatnie wyżej wymienionej ustawy stosuje się do obliczenia djet dziennych, należnych od dnia 16 danego miesiąca.

1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 23 stycznia 1924 r. w przedmiocie sprostowania (Dz.U.24.7.73) z dniem 23 stycznia 1924 r.