§ 1. - Unieważnienie zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu lnu, szczeciny i włosia z obrębu Ziem Wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.391

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1921 r.
§  1.
Unieważnia się wydane dla przywileju grupy osób z pokrzywdzeniem interesów Skarbu Państwa zarządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. L. 19222/348 (Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z r. 1919 № 43 poz. 518) w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu z obrębu Ziem Wschodnich lnu, szczeciny i włosia.