Umundurowanie pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznaki służbowe dla poszczególnych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.119.1274

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 28 września 2001 r.
w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

Na podstawie art. 24c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych uprawnionych do ich noszenia oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym wzory umundurowania wyjściowego i polowego z podziałem na odpowiednie pory roku, wzory przedmiotów uzupełniających mundury, kolor, wizerunek orła umieszczonego na czapkach służbowych oraz okres ich użytkowania.
1.
Umundurowanie pracownika Służby Parków Krajobrazowych składa się z munduru wyjściowego i polowego.
2.
Elementami munduru wyjściowego są:
1)
marynarka w kolorze oliwkowozielonym,
2)
spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym,
3)
koszula w kolorze białym,
4)
krawat w kolorze zielonym,
5)
kurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym,
6)
kapelusz w kolorze ciemnozielonym,
7)
czapka w kolorze zielonym.
3.
Wzory munduru wyjściowego oraz nakryć głowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Elementami munduru polowego są:
1)
spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym,
2)
sweter w kolorze ciemnozielonym,
3)
kamizelka lub bluza z polaru w kolorze ciemnozielonym,
4)
koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem,
5)
koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem,
6)
kurtka w kolorze ciemnozielonym,
7)
peleryna w kolorze ciemnozielonym,
8)
czapka w kolorze ciemnozielonym,
9)
czapka zimowa,
10)
krawat w kolorze zielonym.
5.
Wzory munduru polowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Przedmiotami uzupełniającymi mundury, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, są:
1)
półbuty w kolorze brązowym,
2)
rękawice skórkowe w kolorze brązowym,
3)
skarpety w kolorze zielonym,
4)
rajstopy dla kobiet, w kolorze cielistym,
5)
szalik w kolorze zielonym,
6)
buty zimowe w kolorze brązowym.
1.
Na czapkach wchodzących w skład munduru wyjściowego i polowego umieszczony jest wizerunek orła w koronie, w kolorze srebrnym, wykonany z metalu.
2.
Na guzikach zewnętrznych munduru, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, umieszczony jest wizerunek orła w koronie.
3.
Wizerunek orła w koronie i jego rozmieszczenie na czapce określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Ustala się następujące oznaki służbowe do munduru, stanowiące integralną część umundurowania:
1)
haftowana naszywka o treści: "Służba Parku Krajobrazowego" z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowana bajorkiem w kolorze srebrnym - noszona na lewym rękawie kurtki, marynarki munduru oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki lub bluzy z polaru, umieszczona w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa; wzór naszywki określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
2)
znak parku krajobrazowego wykonany z tworzywa sztucznego - według wzoru przyjętego dla danego parku, noszony na lewym rękawie 2 cm poniżej naszywki "Służba Parku Krajobrazowego",
3)
oznaki dla poszczególnych stanowisk wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, wyhaftowane bajorkiem w kolorze srebrnym, z wypustką w kolorze kości słoniowej, które umieszcza się na klapach marynarki munduru wyjściowego; rodzaje oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Wzór oznaki służbowej, o której mowa w § 5 pkt 3, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Okresy użytkowania umundurowania określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO ORAZ NAKRYĆ GŁOWY

Mundur wyjściowy damski

wzór

Mundur wyjściowy męski

wzór

Kurtka zimowa damska

wzór

Kurtka zimowa męska

wzór

Kapelusz damski do munduru wyjściowego

wzór

Kapelusz męski do munduru wyjściowego

wzór

Czapka do munduru wyjściowego i polowego

wzór

Czapka zimowa do munduru polowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORY MUNDURU POLOWEGO

Mundur damski z koszulą z krótkim rękawem

wzór

Mundur męski z koszulą z długim rękawem

wzór

Sweter do munduru

wzór

Kamizelka do munduru

wzór

Bluza z polaru do munduru

wzór

Kurtka do munduru

wzór

Peleryna do munduru

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WIZERUNEK ORŁA W KORONIE I JEGO ROZMIESZCZENIE NA CZAPCE

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR HAFTOWANEJ NASZYWKI "SŁUŻBA PARKU KRAJOBRAZOWEGO"

ZAŁĄCZNIK Nr 5

RODZAJE OZNAK SŁUŻBOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR OZNAKI SŁUŻBOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 7

OKRESY UŻYTKOWANIA UMUNDUROWANIA

Lp.Rodzaj sortu mundurowegoOkres zużycia
1mundur wyjściowy
amarynarka w kolorze oliwkowozielonym18 miesięcy
bspodnie w kolorze oliwkowozielonym (2 pary)18 miesięcy
cspódnica w kolorze oliwkowozielonym (2 sztuki)18 miesięcy
dkoszula w kolorze białym12 miesięcy
ekrawat w kolorze zielonym36 miesięcy
fczapka w kolorze zielonym36 miesięcy
gkurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
hkapelusz do kurtki w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
2mundur polowy
aspodnie w kolorze oliwkowozielonym (2 pary)18 miesięcy
bspódnica w kolorze oliwkowozielonym (2 sztuki)18 miesięcy
csweter, kamizelka lub bluza z polaru w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
dkurtka w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
epeleryna w kolorze ciemnozielonym48 miesięcy
fczapka zimowa36 miesięcy
gczapka w kolorze ciemnozielonym36 miesięcy
hkoszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem (2 sztuki)24 miesiące
ikoszula w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem (2 sztuki)24 miesiące
jkrawat w kolorze zielonym36 miesięcy
3przedmioty uzupełniające
apółbuty w kolorze brązowym12 miesięcy
bbuty zimowe w kolorze brązowym24 miesiące
cskarpety letnie (3 pary)12 miesięcy
dskarpety zimowe (3 pary)12 miesięcy
eszalik w kolorze zielonym36 miesięcy
frękawice skórkowe w kolorze brązowym36 miesięcy
grajstopy dla kobiet letnie (3 pary)24 miesiące
hrajstopy dla kobiet zimowe (3 pary)24 miesiące