Umundurowanie niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.118.971

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 1932 r.
w sprawie umundurowania niższych funkcjonarjuszów sadowych i prokuratorskich.

Na podstawie art. 265 § 3 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Umundurowanie niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich winno odpowiadać niżej podanym przepisom i wzorom.
Zasadnicze materjały umundurowania: sukno ciemno-popielate (marengo) na ubranie ciepłe oraz tkanina wełniano-bawełniana w tymże kolorze na ubrania letnia; guziki z żółtego metalu (złote) z orłem państwowym.
Umundurowanie ciepłe składa się z kurtki, spodni, płaszcza i czapki, zaś umundurowanie letnie - z kurtki, spodni i czapki.
a)
Kurtka jednorzędowa (tabl. 1) bez rozcięcia z tylu, zapinana na 6 dużych guzików, z dwiema bocznemi krytemi kieszeniami i patkami szerokości 16 - 18 cm i wysokości 7 cm. Długość kurtki taka, aby dół poły z tyłu dotykał płaszczyzny siedzenia przy pozycji siedzącej. Kołnierz leżący, wykładany, wysokości 5 - 7 cm, zapinany na 1 haftkę. Mankiety na rękawach okrągłe, wysokości 10 cm z dwoma małemi guzikami.
b)
Spodnie z materjału barwy kurtki, kroju cywilnego, równej szerokości w dole i kolanie (bez mankietów), długie do trzewików (czarnych).
c)
Płaszcz dwurzędowy (tabl. 2) z podszewką na plecach, piersiach i w rękawach, po 6 dużych guzików z każdej strony, z dwiema bocznemi, krytemi kieszeniami z patkami szerokości 18 - 20 cm i wysokości 8 cm. Kołnierz leżący, wykładany, wysokości 10 - 12 cm, zapinany na 1 haftkę. Mankiety na rękawach okrągłe wysokości 15 cm z dwoma guzikami. Z tyłu płaszcza, wciętego w stanie, pęto (dragonik) zaokrąglone o wysokości 5 cm, długości 20 - 22 cm, zapinane na 2 duże guziki. Płaszcz z tyłu posiada rozcięcie, sięgające od dołu do płaszczyzny siedzenia, zapinane na 5 małych guzików.
d)
Czapka angielska (tabl. 3) z materjału mundurowego z daszkiem skórzanym szerokości 6 cm i czarną rzemienną podpinką szerokości 1 cm; podpinka przytwierdzona do czapki na 2 małych guzikach z metalu żółtego (złotych) z orłem państwowym. Na otoku nad podpinką orzeł państwowy z żółtego metalu (złoty).
Oznaki stopni służbowych niższych funkcjonarjuszów:
1)
Pomocniczy woźny - na brzegach kołnierza kurtki i płaszcza naszyty kąt rozwartości 60° z sukna ciemno-granatowego szerokości 1/2 cm o bokach długości 6 cm (tabl. 4).
2)
Woźny - na brzegach kołnierza kurtki i płaszcza naszyty kąt rozwartości 60° z sukna ciemno-granatowego, szerokości 11/2 cm o bokach długości 6 cm (tabl. 5).
3)
Starszy woźny - na brzegach kołnierza kurtki i płaszcza naszyty kąt rozwartości 60º z sukna ciemno - granatowego szerokości 11/2 cm o bokach długości 6 cm z naszytym na nim złotym galonikiem szerokości 21/2 mm (tabl. 6).
Niżsi funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości noszą ponadto na kołnierzu kurtki i płaszcza z obu stron (tabl. 7), oraz na otoku czapki (tabl. 9) nad podpinka, monogram z żółtego metalu (złoty) z literami M. S. (tabl. 8) ; orzeł państwowy natomiast przymocowany do górnej części czapki.
W czasie pełnienia służby niżsi funkcjonariusze sądowi i prokuratorscy winni być umundurowani.
Do czasu wyczerpania posiadanych zapasów, zezwala się na noszenie dotychczasowego umundurowania.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1933 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 marca 1935 r. (Dz.U.35.18.100) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1935 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 6 marca 1935 r. (Dz.U.35.18.100) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1935 r.