Umundurowanie i uzbrojenie Policji Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.75.673

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 mają 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej. *

Na podstawie art. 65 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) zarządza się co następuje:
W zakresie umundurowania i uzbrojenia Policji Państwowej obowiązują przepisy ustanowione rozporządzeniami:
1)
z dnia 2 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 159);
2)
z dnia 30 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 339);
3)
z dnia 30 października 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 922);
4)
z dnia 22 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 336);
5)
z dnia 3 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 862).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257).
* Z dniem 1 sierpnia 1936 r. nin. rozporządzenie zostało uchylone w zakresie oznak stopni służbowych oficerów i szeregowych Policji Państwowej oraz oznaki pełnienia służby i numerów ewidencyjnych (na czapkach i hełmach) szeregowych Policji Państwowej, zgodnie§ 6 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1936 r. (Dz.U.36.51.364).