§ 8. - Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1959 r.
§  8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie umundurowania Korpusu Technicznego Pożarnictwa (Dz. U. Nr 52, poz. 344).