§ 6. - Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1959 r.
§  6.
Wydanie nowych przedmiotów umundurowania, objętych tabelami nr 2 i nr 3, może nastąpić po upływie okresów zużycia umundurowania wydanego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.