Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach oraz Porozumienie o prenumeracie gazet i czasopism wraz z Protokołami, Regulaminami i innymi Aktami do nich załączonymi. Paryż.1947.07.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.64.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1950 r.

UMOWY ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POCZTOWEGO
Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach oraz Porozumienie o prenumeracie gazet i czasopism wraz z Protokołami, Regulaminami i innymi Aktami do nich załączonymi, podpisane w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 1949 r. - Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 312)

Przekład

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 lipca 1947 roku podpisane zostały w Paryżu: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach oraz Porozumienie o prenumeracie gazet i czasopism wraz z Protokołami, Regulaminami i innymi Aktami do nich załączonymi.

Po zaznajomieniu się z powyższymi Układami uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświadczamy, że wymienione Układy są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 21 września 1949 roku.

(Teksty umów zawiera załącznik do niniejszego numeru).