Art. 10. - Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.16.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  10.

Przepisów ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 494) nie stosuje się do umów dostawy w stosunkach pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej z wyjątkiem art. 5 i 6 tej ustawy.