Art. 1. - Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.16.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  1.

Dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej powinny być dokonywane na podstawie uprzednio zawartych umów.