Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1922 r.

USTAWA
z dnia 28 kwietnia 1922 r.
o umorzeniu obligacji 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 wpłacanych na poczet nadzwyczajnej daniny państwowej

Art.  1.

Obligacje 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920, wpłacane w myśl art. 51 ustawy z dnia 16 grudnia 1921 r., o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej (Dz. U. R. P. z r. 1822 № 1 poz. 1) na poczet tejże daniny, ulegają natychmiastowemu umorzeniu poza planem umorzenia, załączonym do art. 1 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 (Dz. U. R. P. № 25 poz. 152).

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.