§ 9. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje... - Dz.U.1923.84.662 - OpenLEX

§ 9. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.662

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  9.
Koszty utrzymania i kształcenia osób, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia pokrywa się sumami, asygnowanemi przez urzędy wojewódzkie z budżetu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej władzom administracyjnym i instancji, na zasadzie instrukcji wydanej przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej i Ministerstwo Skarbu.