§ 11. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć... - Dz.U.1923.84.662 - OpenLEX

§ 11. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.662

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  11.
Podanie względnie prośba protokularną o przyznanie świadczeń w myśl niniejszego rozporządzenia powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności umieszczenia osób, uprawnionych w myśl art. 19 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w odpowiednich zakładach.

Do podania należy dołączyć:

1)
dowód tożsamości dziecka;
2)
metrykę chrztu (urodzenia), lub w braku tejże odpowiedni dokument zastępczy;
3)
świadectwo o stanie majątkowym dziecka;
4)
zawiadomienie (odpis) izby skarbowej o przyznaniu 30%-owego zaopatrzenia w myśl art. 17 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. lub w myśl tegoż artykułu przy stosowaniu artykułów 11, 13 i 14 ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r.

O ile dzieciom, co do których został postawiony wniosek o umieszczenie w zakładzie opiekuńczym w myśl niniejszego rozporządzenia nie przyznano jeszcze 30% zaopatrzenia, władze administracyjne winny czuwać, by postępowanie w myśl rozporządzenia wykonawczego z dnia 10 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 20, poz. 132) było przeprowadzone możliwie prędko.