Art. 7. - Umarzanie prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.26.228

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.