Art. 1. - Umarzanie prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.26.228

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  1.
(1)
Wszelkie nieściągalne prywatnoprawne wierzytelności państwowe mogą być umarzane w całości lub części na zasadach, określonych w ustawie niniejszej.
(2)
Przez prywatnoprawne wierzytelności państwowe, nazywane w dalszym ciągu ustawy wierzytelnościami, rozumie się prywatnoprawne wierzytelności Skarbu Państwa oraz państwowych przedsiębiorstw, monopoli i funduszów.