§ 4. - Ulgi w spłacie daniny lasowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.108.892

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.