§ 7. - Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  7.
Niezależnie od ulg przewidzianych w §§ 1, 3 i 5 przyznawane będą premie w formie dodatkowej obniżki podatku gruntowego po 500 zł od każdej posiadanej sztuki przychowku bydła rogatego w wieku co najmniej 6 miesięcy, urodzonej w czwartym kwartale roku 1948 lub w roku 1949.