§ 5. - Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  5.
Przy obliczaniu ulg w podatku gruntowym (§ 1) dostarczone do punktu skupu prosięta o wadze do 15 kg przyjmowane będą w wadze podwójnej.