§ 3. - Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  3.
1.
Właściwe władze podatkowe przy udziale społecznych komitetów współdziałania do spraw podatku gruntowego mogą zmniejszyć lub podwyższyć dla poszczególnych powiatów do 10% normy dostawy trzody chlewnej, wymienione w § 1, z zastrzeżeniem, że przewidziana dla całego województwa przeciętna norma dostaw trzody chlewnej nie ulegnie zmianie.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się analogicznie w obrębie powiatów do poszczególnych gmin, a w obrębie gmin - do poszczególnych gromad i gospodarstw rolnych.