§ 1. - Ulgi w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki budowlanej w rolnictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  1.
Gospodarstwom rolnym indywidualnym i spółdzielczym, dostarczającym trzodę chlewną do punktów skupu uspołecznionej sieci handlowej (państwowej lub spółdzielczej) lub do innych upoważnionych do skupu przedsiębiorstw w ramach normalnego obrotu handlowego według cen rynkowych oraz w ramach kontraktacji - przyznaje się za rok podatkowy 1949 ulgi w podatku gruntowym w rozmiarze następującym:
Gospodarstwa rolne według grup przychodowości w kwintalach żyta, służących za podstawę do wymiaru podatku gruntowegoUprawniające do ulg podatkowych normy dostawy trzody chlewnej w kg na gospodarstwoWysokość ulgi w podatku gruntowym w % wymiaru za rok podatkowy 1949.
Rejon IRejon IIRejon IIIRejon IV
Poznań Lublin ŁódźWarszawa Katowice Bydgoszcz KielceBiałystok Kraków WrocławOlsztyn Szczecin Gdańsk Rzeszów
123456
do 30100100907050%
ponad 30 do 4014012011010040%
ponad 40 do 5016014013012025%
ponad 50 do 6018017015013022%
ponad 60 do 8022020018017021%
ponad 80 do 10028024022020016%
ponad 100 do 13034030026024013%
ponad 130 do 15040036032028011%
ponad 150 do 18048043040035010%
ponad 180 do 2505605204804208%
ponad 2507006506005807%