Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.387

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1922 r.

USTAWA
z dnia 31 maja 1922 r.
O ulgach w aplikacji sądowej w b. zaborze rosyjskim.

Art.  1.

Czas trwania upoważnień, udzielonych Ministrowi Sprawiedliwości w art. 13 dekretu o aplikacji sadowej z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 18, poz. 225), przedłuża się do końca roku 1924.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 8 lutego 1922 r.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierz/ się Ministrowi Sprawiedliwości.