§ 2. - Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych. - Dz.U.1925.109.781 - OpenLEX

§ 2. - Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.109.781

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1925 r. i obowiązuje do dnia 15 maja 1926 r.