§ 1. - Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych. - Dz.U.1925.109.781 - OpenLEX

§ 1. - Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.109.781

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  1.
Do "Taryfy polskich normalnotorowych Kolei Państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych (Dz. U. R. P. z r. 1923: № 31, poz. 193, № 55, poz. 396 i 398, № 63, poz. 490. i 494, № 73, poz. 575, № 64, poz. 653, № 94, poz. 753, № 109, poz. 867, № 120, poz. 971 i № 132, poz. 1090; z r. 1924: № 24, poz. 254, № 35, poz. 375, № 53, poz. 539 i № 77, poz. 753 oraz z r. 1925: № 2, poz. 27 i № 53, poz. 362) wprowadza się w części II w rozdziale I nowy dział F treści następującej:

"F. Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.

1.
Osoby, powracające z uzdrowisk krajowych, mogą korzystać przy przejazdach pociągami osobowemi lub mieszanemi z ulg następujących:
a)
w wagonach kl. III płacą pełną taryfą kl. IV;
b)
w wagonach kl. II płacą pełną taryfę kl. III i
c)
w wagonach kl. I płacą pełną taryfę kl. II.

W razie przejazdu pociągiem pośpiesznym, oprócz opłaty ulgowej za przejazd pociągiem osobowym, pobiera się pełną opłatę dodatkową na pociąg pośpieszny według taryfy normalnej tej klasy, w której odbywa się podróż.

2.
Ulgi powyższe stosuje się wyłącznie przy przejeździe od najbliższej stacji danego uzdrowiska (p. A) i tylko w tym wypadku gdy odległość taryfowa od tej stacji do stacji powrotnej wynosi co najmniej 100 klm.
3.
Bilety ulgowe wydaje się na podstawie zaświadczeń, wydawanych przez komisje uzdrowiskowe lub zarządy gminne, względnie zarządy uzdrowisk, stwierdzających, że dane osoby przebywały w uzdrowisku w celach leczniczych bez przerwy w ciągu najmniej 15 dni.

Zaświadczenie takie stempluje kasa kolejowa, wpisuje na niem numer wydanego biletu i zwraca właścicielowi, który okazywać je powinien przy kontroli biletów, po ukończeniu zaś podróży oddać łącznie z biletem.

W celu stwierdzenia tożsamości osoby kolej może żądać od okaziciela biletu przedstawienia dowodu osobistego.

4.
Wykaz uzdrowisk, z których powracający mają prawo do korzystania z ulg powyższych, obejmuje następujące miejscowości: w województwie krakowskiem-Jaszczurówka, Krynica, Poronin, Rabka, Szczawnica, Zakopane i Żegiestów; w województwie lubelskiem - Nałęczów; w województwie poznańskiem-Inowrocław; w województwie warszawskiem-Otwock; w województwie stanisławowskiem-Jaremcze, Tatarów i Worochta.

Stacje kolejowe, do których zalicza się dane uzdrowisko, o ile nie jest położone bezpośrednio przy stacji kolejowej, ustala odnośna dyrekcja kolejowa.