§ 7. - Ulgi przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.43.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1932 r.
§  7.
Niniejsze rozporządzenie traci moc prawną z terminem, który określony zostanie przez Radę Ministrów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych zasad bilansowania (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 226).

Minister Skarbu może w drodze rozporządzenia zezwolić na stopniowe - w okresie lat pięciu od daty wygaśnięcia mocy obowiązywania niniejszego rozporządzenia - wyrównanie ewentualnych różnic kursowych na papierach wartościowych, wpisanych do rejestru lokat funduszu ubezpieczeniowego działu ubezpieczeń na życie.