§ 3. - Ulgi przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.43.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1932 r.
§  3.
Kwoty przekraczające podane w § 2 normy winny być odpisane na straty.

Na straty odpisać należy pozatem straty kursowe na zrealizowanych papierach wartościowych, jak również straty kursowe na kursie walut obcych, na jakie opiewają papiery wartościowe.