§ 3. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. - Dz.U.1932.68.627 - OpenLEX

§ 3. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.627

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.
§  3.
Oprocentowanie należności z tytułu pożyczek określonych w § 1 w ratach płatnych w roku 1932 obniża się o 1 % w stosunku rocznym.