§ 1. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. - Dz.U.1932.68.627 - OpenLEX

§ 1. - Ulgi przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.68.627

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1932 r.
§  1.
Przy spłacie należności z tytułu pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Kredytu na meljoracje rolne (punkt a art. 14 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o funduszu obrotowym reformy rolnej Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) stosowane będą ulgi określone w § 2 - 5.