§ 7. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 7. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  7.
1.
Ulg, określonych w §§ 2 - 6, nie stosuje się:
a)
do nabywców, z którymi zawarte były umowy sprzedaży, ustalające cenę sprzedażną działek w markach, przerachowanych na złote według rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatnoprawnych (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 441), którego tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 213),
b)
do pożyczek, określonych w § 1, o ile pożyczki 1 te ciążą na gospodarstwach, obciążonych ponadto przed dniem 1 stycznia 1933 r. pożyczką długoterminową w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego.
2.
Ulg, określonych w §§ 3 - 6 nie stosuje się do nabywców osad likwidacyjnych, sprzedanych przez Komisarjat b. Głównego Urzędu Likwidacyjnego na b. zabór pruski, którym reszta ceny kupna zakredytowana została w życie.