§ 6. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1933.47.377 - OpenLEX

§ 6. - Ulgi przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.47.377

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1933 r.
§  6.
Przy obliczaniu w myśl § 4 zadłużenia na jeden hektar gruntu nie bierze się pod uwagę części obszaru, wyrażonej w ilości metrów niepodzielnej przez tysiąc.