§ 1. - Ulgi celne na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.525

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1932 r.
§  1.
Poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego (autonomicznego) wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w %% cła normalnego (autonomicznego)
z 37 p. 1b) IIIMakrele świeże (w lodzie) - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu23
z " p. 3b) IIKlipfisze suszone - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu9

O ile chodzi o towary, które będą podlegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksymalnego.