Ulgi celne na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.525

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 7 lipca 1931 r.
o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie). *

Na podstawie art. 7 p, b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego (autonomicznego) wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w %% cła normalnego (autonomicznego)
z 37 p. 1b) IIIMakrele świeże (w lodzie) - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu23
z " p. 3b) IIKlipfisze suszone - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu9

O ile chodzi o towary, które będą podlegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksymalnego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1931 r. i obowiązuje do dnia 30 października 1931 r. włącznie.
* Z dniem 31 października 1931 r. przedłuża się do dnia 30 kwietnia 1932 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 października 1931 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie) (Dz.U.31.96.733).

Z dniem 1 maja 1932 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 1932 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o dalszem przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie) (Dz.U.32.37.386).