§ 3. - Ulgi celne dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.58.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1927 r.
§  3.
Za towary przewidziane w § 1 niniejszego rozporządzenia, a oclone w czasie od dnia 1 lipca 1927 r. do dnia 30 września 1927 r. (włącznie) bez zastosowania ulg celnych, może być zwrócona różnica należności między cłem normalnem, a ulgowem, o ile tożsamość maszyn i aparatów zostanie stwierdzona przy ocleniu i o ile ulga celna na podstawie niniejszego rozporządzenia zostanie przyznana.