Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.70.471

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie ulg celnych. *

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. 1 Następujące towary opłacają cło normalne bez dopłaty walutowej (agia):
Pozycja taryfy celnej:
2 p. 1, 2, i Uwaga.Ryż.
3 p. 1, 2, 3, i Uwaga.Mąka (oprócz ziemniaczanej), kasza i słód.
5 p. 1 b.Warzywa i okopowe świeże, oddzielnie niewymienione.
5 p. 2Warzywa i okopowe solone, moczone, kwaszone w opakowaniu niehermetycznem.
8Ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i niemielona.
24 p. 4Mleko zgęszczor.e, mączka mleczna z cukrem lub bez.
34 p. 2Mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane.
37 p. 3.Ryby solone, wędzone i suszone, oprócz oddzielnie wymienionych.
37 p. 4 b.Śledzie wędzone.
39 p. 1.Artykuły spożywcze, oddzielnie niewymienione.
41 p. 3.Kości poddane działaniu kwasu siarkowego; użyźniające komposty i pudrety.
41 p. 4.Kości palone, popiół i węgiel z kości.
41 p. 5.Superfosfaty mineralne.
51 p. 2 b.Sadło odsączone, przetopione i przerobione.
51 p. 5.Margaryna i sztuczne masła jadalne.
55 p. 3.Odpadki skór twardych do wyrobu pasów stawowych, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że przeznaczone są do wyrobu pasów stawowych.
64 p. 3Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzewnych, łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny, lnu i konopi nieblichowane i niefarbowane
71 p. 2.Grafit mielony.
92 p. 2.Antymon metaliczny.
98 p. 2.Azotan amonu.
98 p. 3.Siarczan amonu.
105 p. 6.Sól glauberska.
108 p. 1 a.Kwas siarkowy niedymiący wszelkiej koncentracji.
108 p. 3 a.Kwas azotowy, nitroza.
108 p. 3 b.Kwas solny.
125 p. 1.Ziemie farbiarskie kasselska i weroneńska.
143. p. 1a. Uwaga.Miedź w gąskach.
143 p. 2 a.Wióry, opiłki i złomki z mosiądzu i innych stopów metalowych, oprócz oddzielnie wymienionych.
146 p. 1.Ołów w gąskach i ziomkach.
150 p. 2 a.Walce z żelaza lanego nieobrobione, utwardzane.
152 p. 2Rury proste, żelazne i stalowe bez szwu, niełączone, o średnicy zewnętrznej powyżej 100 m/m, zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny, nacięty na długości, nie mniejszej niż pół zewnętrznej średnicy rury.
167 C.Maszyny i narzędzia rolnicze następujące:
p. 2.Prasy do słomy i siana; silniki łańcuchowe do nawozów sztucznych; szufle konne do kopania rowów; śrutowniki kombinowane z gniotownikami;
p 3.bukowniki przewoźne do koniczyn i traw, maszyny żniwne, kosiarki, żniwiarki, wiązałki, aparaty do kosiarek; siewniki kombinowane do równoczesnego wysiewu zboża i nawozów sztucznych; maszyny do czyszczenia nasion buraczanych i koniczyny na sitach lub płótnie; grabie konne kombinowane z przetrząsaczem;
p 4tryjery o bębnach z blachy frezowanej do czyszczenia ^ nasion; opryskiwacze do dezynfekcji drzew i budynków; wirówki do mleka, pasteryzatory i t. p. maszyny mleczarskie, oprócz masielnic i wygniatarek do masła; inkubatory i aparaty do hodowli ptactwa;
p. 6.części maszyn wyżej wymienionych, sprowadzane razem z maszynami lub oddzielnie, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane części nie są wyrabiane w kraju.
174 p. 1 a.Wozy kolejowe (wagony) dla kolei normalnych następujące: pomostowe, platformy i węglarki.
174 p. 1 b.Cysterny kolejowe.
175 p. 2.Statki żelazne, parowe i nieparowe, rzeczne (do 600 ton pojemności).
175 p. 3.Statki drewniane.
176 p. 4 a, b.Błonnik roślinny (celuloza) suchy i wilgotny.
177 p. 2 b. I, II.Papier drukarski niesatynowany i nieklejony, z zawartością nie mniej 60% masy drzewnej, wagi nie mniej niż 48 gr. w metrze kw.: rotacyjny, w rolach o średnicy nie mniej niż 70 cm. i w arkuszach.
186 p. 2 a 1, p. 3 a 1.Przędza z szerści wielbłądziej do N° 57 włącznie, pojedyncza i nitkowana, niebarwiona.
190 p. 1.Szpagat z konopi Manilla do wiązałek.
190 p. 2.Sieci rybackie wszelkie, nawet bawełniane.
209 Uwaga 1.Kożuchy zwykłe, niepokryte tkaniną.
§  2. 2 Następujące towary opłacają cło normalne z dopłatą walutową agio) 900% (czyli mnożnik 10).
Pozycja taryfy celnej.
5 p. 3.Warzywa i okopowe suszone, oprócz oddzielnie wymienionych.
5 p. 4.Korzenie cykorji suszone, niepalone i nieprzyrządzone.
21 p. 1.Tytoń w liściach i wiązkach z łodygami lub bez; łodygi tytoniowe, odpadki i miał.
45 p. 1.Włosy ludzkie.
50Gąbki.
51 p. 3.Oleina.
52 p. 2, p. 5.Woski roślinne techniczne: carnauba, japoński. Wosk bitumiczny z węgla.
55Skóra na zgrzebła (gremple), na rzemyczki, na cholewy do maszyn włókienniczych, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
57 p. 4 a.Bicze tkackie.
64 p. 3.Taśmy, plecione ze słomy, wiórów drzewnych, łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny, lnu i konopi, blichowane lecz niefarbowane
69 p. 3, 4.Azbest w arkuszach, przędza i wyroby wszelkie.
71 p. 5 b.Wyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki, o wadze sztuki powyżej 3 klg.
72 p. 3 a.Cegły i płyty z gliny szamotowej.
72 p. 3 b.Cegły i płyty z kwarcu i dynasu.
72. p. 3 c.Cegły i płyty z magnezytu.
72 p. 3 d.Retorty dla zakładów gazowych.
72 p. 3 f.Cement szamotowy, zaprawa szamotowa.
76 p. 4 a, b.Wyroby porcelanowe, niemontowane dla celów elektrotechnicznych.
77 p. 2.Balony, rurki i bagietki szklane do wyrobu lampek elektrycznych.
8 p. 1.Pasy napędne kauczukowe wszelkie; węże kauczukowe z tkaniną lub bez, ze spiralną wewnątrz lub bez, lecz bez oplecenia metalowego; gumelastyka do uszczelniania; artykuły techniczne z gumełastyki bez tkanin, jak bufory kauczukowe do pras i kuchni polowych; kule do wentyli i t. p.
105 p. 7 b. c.Siarczek sodu, wodorosiarczek sodu.
112 p. 9.Azotany toru, ceru, berylu, aluminjum i magnezu do wyrobu koszulek żarowych, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
112 p. 6, 7, 9.Naftole i sulfopochodne; nitro i amidopochodne szeregu aromatycznego.
112 p. 9.Wodorosiarczek wapnia.
115.Eter siarczany.
124 p. 2 a, b, c.Ekstrakty garbnikowe, suche, ciastowate i płynne.
149 p. 1 a, 1, II.Rury miedziane i ze stopów miedzi, wyłącznie bez szwu, gole, niepolerowane.
149 p. 2 b.Oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym, szklanym lub witrytowym.
153 p. 1 b.Żerdzie (sztangi) wiertnicze, grubości 22 - 30 mm. włącznie, żerdzie instrumentacyjne i ratunkowe grubości 40-80mm. włącznie; wszystko za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
153 p. 5 a.Łańcuchy na potrzeby wiertnictwa.
153 p. 5 b.Łańcuchy stawowe (Galla).
155 p. 2 a, b, c, d, e, f.Drut miedziany i ze stopów miedzi.
156 p. 1 e.Pasy napędne druciane.
156 p. 2 a.Kable miedziane i ze stopów miedzi, gołe.
156 p. 2 b. MI.Tkaniny druciane z miedzi, bronzu fosforowego i innych stopów miedzi (sita).
156 p. 2 c. p. 3.Przewodniki elektryczne, izolowane, niepokryte ołowiem i kable elektryczne, obłożone ołowiem.
161 p. 2.Narzędzia oddzielnie niewymienione z żelaza i stali zwyczajnej (świdry ciesielskie i t. p.).
161 p. 3, a b, c.Narzędzia stalowe hartowane do obrabiania, a mianowicie: świdry spiralne, piłki okrągłe, noże do nożyc, sztance, stemple, kroidła; numerki i alfabety.
162 p. 1, 2, 3, 4,5.Przybory zecerskie i drukarskie.
167 A. p. 1, 2.Maszyny i aparaty do celów wiertniczych i rafinerji nafty, na mocy faktur i rysunków, oraz zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane maszyny i aparaty nie są wyrabiane w kraju.
167 ft. p. 1. b.Paro i elektro-wozy; wagony parowe, spalinowe i elektryczne; traktory; mechanizmy dźwigów (wind) i podnośników (bez elektromotorów).
167 ft. p. 1. c.Maszyny parowe żeglugowe za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu; silniki spalinowe następujące: żeglugowe, samochodowe i lotnicze (niezależnie od mocy), za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu; silniki spalinowe systemu Diesla, leżące i stojące, niezależnie od mocy.
167 A. p. 1. c.Maszyny do wyrobu lodu.
167 A. p. 1. d.Lokomobile parowe (rolnicze).
167 A. p. 1. e.Turbiny parowe.
367 A. p. 1. g.Obrabiarki do metali, z wyjątkiem tokarek o wysokości centrów 250 m/m i mniej, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane obrabiarki do metali nie są wyrabiane w kraju.
167 A. p. 1. B.Maszyny włókiennicze na mocy faktur i rysunków, oraz zaświadczenia M stwa Przemysłu i Handlu, że dane maszyny nie są wyrabiane w kraju.
167 A. p. 1. a, h. VI.Maszyny papiernicze za każdorazowem zaświadczeniem M-stwa Przemysłu i Handlu.
167 A. p. 4. a.Części maszyn, podlegających opłacie cła za zniżoną dopłatą (90%), sprowadzane odzielnie lub razem z maszynami.
167 B. p. 1.Maszyny elektryczne: prądnice, silniki i przetwornice wszelkie, transformatory, wentylatory elektryczne; części maszyn powyżej wymienionych.
167 B. p. 2.Akumulatory.
167 C. p. 2.Maszyny i narzędzia rolnicze następujące: siewniki rzutowe do zbóż i nasion; zęby sprężynowe do kultywatorów; śrutowniki o tarczach metalowych; gniotowniki do zboża; sieczkarnie tarczowe (nożowe) o szerokości gardła powyżej 310 mm.; znaczniki Jordana; elewatory do torfu; karczowniki linowe i maneżowe;
p. 3.pługi parowe; siewniki rzędowe radełkowe do zboża i nasion; aparaty do ostrzenia noży do maszyn żniwnych;
p. 4.pługi motorowe: siewniki ręczne do warzyw; noże do sieczkarni; masielnice i wygniatarki do masła;
p. 6.zęby sprężynowe do bron i grabi; części maszyn wyżej wymienionych, sprowadzane razem z maszynami lub oddzielnie, za każdorazowem zaświadczeniem M-stwa Przemysłu i Handlu, że dane części nie są wyrabiane w kraju.
169 p. 1. a.Wodo-, paro-i gazomierze.
169 p. 3 c.Liczniki energji elektrycznej.
173 p. 8. p. 2.Samochody ciężarowe i wozy przyczepne do nich, oraz części zapasowe, przywożone razem z niemi.
177 p. 2 c. 1.Papier drukarski i zeszytowy, oprócz odzielnie wymienionego, biały, bez ozdób i znaków wodnych; papier linjowany z jednostajną linjaturą niebieską lub szarą; bibuły atramentowe białe i kolorowane; wszystkie tylko z zawartością masy drzewnej.
183 p. 4.Pzędza bawełniana pojedyncza powyżej N° 80.
184 i UwagaPrzędza z włókien ramji, nienitkowana i nitkowana, za każdorazowem zaświadczeniem M-stwa Przemysłu i Handlu.
187 p. 3, 188 p. 3.Tkanina bawełniana cambric do wyrobu hafcu, za każdorazowem zaświadczeniem M-stwa Przemysłu i Handlu.
194.Płótno żaglowe do wyrobu pasów transmisyjnych.
214 p. 1. i 2.Sieczka szklana i paciorki; perły nieprawdziwe; imitacje korali z różnych pospolitych materjałów nie nanizane i nanizane na nitki, połączone w sznury i motki, o ile są jednego kształtu, wielkości i barwy.
§  3. Z ważnych powodów gospodarczych Minister Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, może zniżać dopłatę walutową (agio) na poszczególne partje innych towarów, jakoteż zupełnie zwalniać je od cła.
§  4. 3 Uwalnia się od cła wszelkie towary pochodzące z przyznanej Polsce na mocy decyzji Konferencji Ambasadorów z dn. 20 października 1921 r. części Górnego Śląska, o ile zaopatrzone są w świadectwa pochodzenia wystawione przez Jeneralny Konsulat Polski na Górnym Śląsku.
§  5. Do towarów, wymienionych w §§ 1 i 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 33 poz. 200), stosuje się wolność celną (§ 1 powołanego rozporządzenia), względnie dopłatę walutową 400% (§ 2 tegoż rozporządzenia), jeżeli towary te:
a) zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu, poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
b) zalegały w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz poza urzędowych publicznych lub prywatnych.

Ulgi, wskazane w niniejszym paragrafie, tracą moc po upływie miesiąca, od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

§  6. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie, i będzie obowiązywało do dnia 30 listopada 1921 r. włącznie.

Termin ważności ulg celnych, przyznanych na zasadzie §§ 3 lub 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 33, poz. 200), upływa z dniem 30 listopada 1921 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą: rozporządzenie z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 33 poz. 200), oraz rozporządzenie z dn. 8 lipca 1921 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 60 poz. 380).

* Z dniem 1 grudnia 1921 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia została przedłużona aż do nowego zarządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1921 r. (Dz.U.21.104.754).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 października 1921 r. (Dz.U.21.88.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 1921 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 października 1921 r. (Dz.U.21.88.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 1921 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1921 r. (Dz.U.22.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1922 r.