Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.33.200

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 marca 1921 r.
w przedmiocie ulg celnych. *

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 roku zarządza się co następuje:
§  1. Następujące towary uwalnia się od cła:
1) ryż, poz. 2 p. 1 i 2 i uwaga,
2) mąka (oprócz ziemniaczanej), kasza i słód, poz. 3 p. 1, 2, 3, 4 i uwaga,
3) ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i niemielona, poz. 8,
4) mleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem lub bez, poz. 24 p. 4,
5) mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane, poz. 34 p. 2,
6) wędliny i szynki, poz. 34 p. 3,
7) masło krowie i owcze, poz. 36,
8) karpie i inne ryby świeże, oprócz oddzielnie wymienionych, żywe i śnięte, poz. 37 p. Ib i c,
9) ryby solone, wędzone i suszone, oprócz oddzielnie wymienionych, poz. 37 p. 3,
10) śledzie wędzone, poz. 37 p. 4b,
11) artykuły spożywcze, oddzielnie niewymienione, poz. 39 p. 1,
12) kości, poddane działaniu kwasu siarkowego; użyźniające komposty i pudrety, poz. 41 p. 3,
13) kości palone, popiół i węgiel z kości, poz. 41 p. 4,
14) superfosfaty mineralne, poz. 41 p. 5,
15) sadło odsączone, przetopione i przerobione, poz. 51 p. 2 b,
16) margaryna i sztuczne masła jadalne, poz. 51 p. 5,
17) odpadki skór twardych do wyrobu pasów stawowych, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, poz. 55 p. 3,
18) grafit mielony, poz. 71 p. 2,
19) antymon metaliczny, poz. 92 p. 2,
20) azotan amonu, poz. 98 p. 2,
21) siarczan amonu, poz. 98 p. 3,
22) sól glauberska, poz. 105 p. 6,
23) kwas siarkowy niedymiący, wszelkiej koncentracji, poz. 108 p. 1-a,
24) kwas azotowy, nitroza, poz. 108 p. 3-a,
25) kwas solny, poz. 108 p. 3-b,
26) ekstrakty garbnikowe, suche, ciastowate i płynne, poz. 124 p. 2-a, b i c,
27) ziemie farbiarskie: kasselska i weroneńska, poz. 125 p. 1,
28) surowiec żelaza (surówka) w gęsiach, oprócz oddzielnie wymienionego, poz. 139, p. 1.
29) żelazo i stal drobnowymiarowe okrągłe, o średnicy 6 1/4 do 12 1/2 mm. włącznie, poz. 140 p. 3,
30) pochodzące z terenów plebiscytowych Górnego Śląska żelazo i stal: sztabowe, szynowe, taśmowe, profilowe (kształtowniki); drobnowymiarowe o szerokości lub średnicy powyżej 6 1/4 mm; blacha i płyty, szyny, również z otworami i wycinkami; żelazo i stal w lupach, blokach, dulach pudlingowych; milbars, poz. 140 p. 1, 2, 3 i 4,
31) miedź w gąskach, poz. 143 p. 1, uwaga,
32) ołów w gąskach i złomkach, poz. 146 p. 1,
33) rury proste żelazne i stalowe bez szwu, niełączone, o średnicy zewnętrznej powyżej 115 mm, przy długości 8 metrów i więcej, zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego w zewnętrzny, nacięte na długości nie mniejszej niż pół zewnętrznej średnicy rury, poz. 152 p. 2,
34) drut żelazny i stalowy, o szerokości lub średnicy od 6 1/4 mm do 0,5 mm włącznie, poz. 155 p. 1-a, b i c,.
35) maszyny i narzędzia rolnicze, oraz ich części, przywożone razem z niemi, a mianowicie:

prasy do słomy i siana; siewniki łańcuchowe do nawozów sztucznych, szufle konne do kopania rowów, śrutowniki kombinowane z gniotownikami, żmijki do czyszczenia zboża i nasion, poz. 167 C p. 2,

bukowniki przewoźne do koniczyn i traw; maszyny żniwne, kosiarki, żniwiarki, wiązałki, aparaty do kosiarek; siewniki rzędowe talerzowe do zboża i nasion, do zaprzęgu konnego; siewniki rzędowe kombinowane do równoczesnego wysiewu zboża i nawozów sztucznych; maszyny do czyszczenia nasion buraczanych i koniczyny na sitach lub płótnie; grabie konne kombinowane z przetrząsaczem; suszarnie do zboża, poz. 167 C p. 3,

pługi motorowe; wypielacze ręczne do warzyw; tryjery o bębnach z blachy frezowanej do czyszczenia nasion; opryskiwacze do dezynfekcji drzew i budynków; wirówki do mleka, masielnice, wygniatarki, pasteryzatory i t. p. maszyny mleczarskie; inkubatory i aparaty do hodowli ptactwa, poz. 167 C p. 4,

części maszyn powyżej wymienionych, sprowadzone oddzielnie, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane części nie są wyrabiane w kraju, poz. 167 C p. 6,

36) wozy kolejowe (wagony) dla kolei normalnych i wąskotorowych: pomostowe, platformy i węglarki, poz. 174 p. 1- a,
37) cysterny kolejowe, poz. 174 p. 1-b,
38) statki żelazne, parowe i nieparowe, rzeczne (do 600 tonn pojemności),. poz. 175 p. 2,
39) statki drewniane, poz. 175 p. 3,
40) błonnik roślinny (celuloza) suchy i wilgotny, poz. 176 p. 4 a i b,
41) papier drukarski, niesatynowany i nieklejony, z zawartością nie mniej niż 60% masy drzewnej, wagi nie mniej niż 48 gr. w metrze kw.: rotacyjny w rolach o średnicy nie mniej niż 70 cm. i w arkuszach, poz. 177 p. 2-b 1 i II,
42) papier drukarski i zeszytowy, oprócz oddzielnie wymienionego, biały, bez ozdób i znaków wodnych; papier linjowany, z jednostajną liniaturą niebieską lub szarą; bibuły atramentowe, białe i kolorowane;, wszystkie tylko z zawartością masy drzewnej, poz. 177 p. 2 c 1,
43) szpagat z konopi Manilla do wiązałek, poz. 190 p. 1,
44) sieci rybackie wszelkie, nawet bawełniane, poz. 190 p. 2,
45) kożuchy zwykłe, niepokryte tkaniną, poz. 209 uwaga 1.
§  2. Następujące towary opłacają cło normalne z dopłatą walutową (agio) 400% (czyli mnożnik 5):
1) Warzywa i okopowe świeże, oddzielnie nie wymienione, oraz solone, moczone i kwaszone, w opakowaniu niehermetycznem, poz. 5p. 1 - bip. 2,
2) warzywa i okopowe suszone, oprócz oddzielnie wymienionych, poz. 5 p. 3,
3) korzenie cykorji suszone, niepalone i nieprzyrządzone, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, poz. 5 p. 4,
4) oleina, poz. 51 p. 3,
5) skóra na zgrzebła (gremple), na rzemyczki i na cholewy do maszyn włókienniczych, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, poz. 55,
6) obuwie wszelkie, z wyjątkiem oddzielnie wymienionego, którego para waży 1000 gr. i więcej, poz. 57 p. 1-a i b,
7) bicze tkackie, poz. 57 p. 4-a,
8) uprząż zwykła robocza, poz. 57 p. 5-a,
9) azbest w arkuszach, przędza i wyroby wszelkie, poz. 69, p. 3 i 4,
10) Wyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki, o wadze sztuki powyżej 3 kg., poz. 71 p. 5 b,
11) cegły i płyty z gliny szamotowej, poz. 72 p. 3-a,
12) cegły i płyty z kwarcu i dynasu, poz. 72 p. 3 b,
13) cegły i płyty z magnezytu, poz. 72 p. 3-e,
14) retorty dla zakładów gazowych, poz. 72 p. 3-d,
15) cement szamotowy, zaprawa szamotowa, poz. 72 p. 3-f,
16) wyroby porcelanowe niemontowane dla celów elektrotechnicznych, poz. 76 p. 4-a i b,
17) balony, rurki i bagietki szklane do wyrobu lampek elektrycznych, poz. 77 p. 2,
18) pasy napędne kauczukowe wszelkie; węże kauczukowe z tkaniną lub bez, ze spiralą wewnątrz lub bez, lecz bez opiecenia metalowego; gumelastyka do uszczelniania; artykuły techniczne z gumelastyki bez tkanin, jak bufory kauczukowe do pras i kuchni polowych, kule do wenty ii i t. p., poz. 88 p. 1,
19) siarczek sodu, wodorosiarczek sodu, poz. 105 p. 7-b i c,
20) azotany toru, ceru, berylu, aluminjum i magnezu, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, poz, 112 p. 9,
21) nitro i amido pochodne szeregu aromatycznego; naftole; sulfopochodne, poz. 112 p. 6, 7 i 9,
22) wodorosiarczek wapnia, poz. 112 p. 9,
23) eter siarczany, poz. 115,
24) żelazo i stal: w lupach, blokach, dulach pudlingowych; milbars; sztabowe, szynowe, taśmowe, profilowe (kształtowniki); drobnowymiarowe o szerokości powyżej 6 1/4 mm, z wyjątkiem okrągłego o średnicy od 6 1/4 mm. do 12 1/4 mm. włącznie; blacha i płyty, szyny (również z otworami i wykrojami), poz. 140, p. 1, 2, 3 i 4,
25) wióry, opiłki i złomki ze stopów metalowych, oprócz oddzielnie wymienionych, poz. 143 p. 2-a,
26) rury miedziane i ze stopów miedzi, wyłącznie bez szwu, gołe, niepolerowane, poz. 149 p. 1-a, 1 i 11,
27) oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym, szklanym lub witrytowym, poz. 149 p. 2-b,
28) walce z żelaza lanego nieobrobione, utwardzone, poz. 150 p. 2-a,
29) rury żelazne i stalowe proste, poz. 152 p. 2,
30) żerdzie (sztangi) wiertnicze żelazne i stalowe, obrobione, grubości 22-30 mm włącznie, długości powyżej 8 metrów, poz. 153 p. 1-b,
31) łańcuchy na potrzeby wiertnictwa, poz. 153 p. 5 a,
32) łańcuchy stawowe (Galia), poz. 153 p. 5 b,
33) beczki z blachy stalowej, wewnątrz emaljowane, poz. 154 p. 1-b II,
34) drut żelazny i stalowy do szycia, na szpulkach, poz. 155 p. 1-g,
35) drut miedziany, poz. 155 p. 2-a, b, c, d, e i f,
36) pasy napędne druciane, poz. 156 p. 1 e,
37) kable miedziane gołe, poz. 156 p. 2-a,
38) tkaniny druciane z miedzi, bronzu fosforowego i innych stopów miedzi (sita), poz. 156 p. 2b, I i II,
39) przewodniki elektryczne izolowane, nie pokryte ołowiem i kable elektryczne obłożone ołowiem, poz. 156, p. 2-c i p. 3,
40) łopaty i rydle, poz. 160 p. 2,
41) narzędzia oddzielnie niewymienione z żelaza i stali zwyczajnej (świdry ciesielskie i t. p.), poz. 161 p. 2,
42) narzędzia stalowe hartowane do obrabiania, a mianowicie: świdry spiralne, piłki okrągłe, noże do nożyc, sztance, stemple, kroidła; numerki i alfabety, poz. 161 p. 3-a b i c,
43) przybory zecerskie i drukarskie, poz. 162 p. 1, 2, 3, 4 i 5,
44) maszyny i aparaty do celów wiertniczych, na mocy oryginalnych faktur i rysunków, oraz zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane maszyny i aparaty nie są wyrabiane w kraju, poz. 167 A, p. 1 i 2,
45) paro i elektrowozy; wagony parowe, spalinowe i elektryczne; traktory; mechanizmy dźwigów (wind) i podnośników (bez elektromotorów), poz. 167 A p. 1-b,
46) maszyny parowe żeglugowe; silniki spalinowe: żeglugowe, samochodowe i lotnicze (niezależnie od mocy), za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu; silniki spalinowe systemu Diesla, leżące i stojące, niezależnie od mocy; maszyny do wyrobu lodu, poz. 167 A p. 1-c,
47) lokomobile parowe (rolnicze), poz. 167 A p. 1-d,
48) turbiny parowe, poz. 167 A p. 1-e,
49) 1 obrabiarki do metalu, z wyjątkiem tokarek, o wysokości centrów .250 mm. i mniej, poz. 167A, p. 1 g,
50) maszyny włókiennicze, na mocy oryginalnych faktur i rysunków, oraz zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane maszyny nie są wyrabiane w kraju, poz. 167 A p. 1-h,
51) części maszyn, podlegających opłacie cła za zniżonem agio (400%), sprowadzone oddzielnie lub razem z maszynami, poz. 167A p. 4-a,
52) maszyny elektryczne: prądnice, silnice i przetwornice wszelkie, transformatory, wentylatory elektryczne; części maszyn, powyżej wymienionych, poz. 167 B p. 1,
53) akumulatory, poz. 167 B p. 2,
54) maszyny i narzędzia rolnicze, oraz części ich, przywożone razem z maszynami, a mianowicie:

siewniki rzutowe do zbóż i nasion, łańcuchowe i niełańcuchowe; zęby sprężynowe do kultywatorów; śrutowniki o tarczach metalowych, zwykłe; płuczki do okopowych; gniotowniki do zboża; młynki do nawozów sztucznych; sieczkarnie nożowe o szerokości gardła powyżej 300 mm; znaczniki Jordana; elewatory do torfu; karczowniki linowe i maneżowe, poz. 167 C p. 2,

pługi parowe; młocarnie z urządzeniem do czyszczenia ziarna; siewniki rzędowe, radełkowe, do zboża i nasion; aparaty do ostrzenia noży do maszyn żniwnych; młynki do kości, poz. 167 C p. 3, siewniczki ręczne do warzyw; noże do sieczkarni, poz. 167 C p. 4, zęby sprężynowe do bron i grabi, poz. 167 C p. 6. Części maszyn powyżej wymienionych, sprowadzone oddzielnie, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, że dane części nie są wyrabiane w kraju, poz. 167 C p. 6,

55) wodo-, paro- i gazo-mierze, poz. 169 p. 1-a,
56) liczniki energji elektrycznej, poz. 169 p. 3-c,
57) samochody ciężarowe i wozy przyczepne do nich, oraz części zapasowe, przywożone razem z niemi, poz. 173 p. 8 i p. 2,
58) liny, linki i sznurki bawełniane do maszyn przędzalniczych i tkackich, poz. 183 p. 2-a,
59) przędza z włókien ramji, nitkowana i nienitkowana, za każdorazowem zaświadczeniem Ministerstwa Przemyślu i Handlu, poz. 184 i uwaga,
60) pasy napędne konopne i bawełniane (balata), także z dodatkiem przędzy papierowej, poz. 194,
61) płótno żaglowe do wyrobu pasów transmisyjnych, poz. 194,
62) filce do użytku fabrycznego, poz. 202 p. 1,
§  3. Z ważnych powodów gospodarki państwowej Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu może uwalniać od cła lub zniżać dopłatę walutową (agio) na poszczególne partje innych towarów.
§  4. Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministrerstwem Przemysłu i Handlu może uwalniać od cła lub zniżać dopłatę walutową (agio) od towarów, nieprzewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, o ile pochodzą one z okręgów plebiscytowych Górnego Ślązka.

Ulgi tej udziela się na czas aż do zdecydowania przynależności państwowej Górnego Ślązka.

§  5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16-go kwietnia 1921 r. i będzie obowiązywać do dnia 15 lipca 1921 r. włącznie.

Ten sam termin ważności ustanawia się i dla pozwoleń, udzielonych na zasadzie § 3 i 4 rozporządzenia z dnia 26-go listopada 1920 r. w przedmiocie ulg celnych, oraz udzielonych lub przedłużonych w myśl postanowień rozporządzenia z dnia 28 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu ważności ulg celnych, jako też i dla pozwoleń, które zostaną udzielone na skutek podań o przyznanie ulg celnych z rozporządzenia z dnia 26 listopada 1920 r., złożonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

§  6. Do towarów, wymienionych w art. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ulg celnych, stosuje się wolność celną, względnie dopłatę walutową (agio) w wysokości 200% w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile towary te:
a) zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia niniejszego rozporządzenia w życie,
b) zalegały w dniu wejścia niniejszego rozporządzenia w życie w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz pozaurzędowych publicznych lub prywatnych.
§  7. Z dniem 16 kwietnia 1921 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ulg celnych, oraz rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu ważności ulg celnych.
* Z dniem 16 lipca 1921 r. przedłuża się moc obowiązującą niniejszego rozporządzenia aż do nowego zarządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 1921 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych. (Dz.U.21.60.380).
1 § 2 pkt 49 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 1921 r. w przedmiocie zniesienia ulgi celnej na tokarki do metalu o wysokości centrów 250 mm. i mniej (Dz.U.21.51.320) z dniem 23 czerwca 1921 r.