Ulgi celne. - Dz.U.1922.28.231 - OpenLEX

Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.231

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
o ulgach celnych. *

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Uwalnia się od cła następujące towary:
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:
37 p. 1-cŚledzie świeże (żywe i śnięte), również mrożone, ryby świeże morskie
39 p. 1Mleko świeże.
68 p. 1Bursztyn (również topiony), nieobrobiony.
Następujące towary opłacają cło normalne z dopłatą walutową (agio) 900% (czyli mnożnik 10):
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:
2 p. 1, 2 i UwagaRyż.
3 p. 1, 2, 3, 4 i UwagaMąka (oprócz ziemniaczanej), kasza i słód.
5 p. 1-bWarzywa i okopowe świeże, oddzielnie nie wymienione.
5 p. 2Warzywa i okopowe solone, moczone, kwaszone, w opakowaniu niehermetycznem.
8Ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i niemielona.
21 p. 1Tytoń w liściach i wiązkach z łodygami lub bez; łodygi tytoniowe, odpadki i miał.
24 p. 4Mleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem lub bez.
32 UwagaLecznicze wody mineralne naturalne, wymienione w specjalnych urzędowych wykazach.
34 p. 2Mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane.
35 p. 2Inne sery (oprócz wykwintnych w opakowaniu detalicznem).
36Masło krowie i owcze.
37 p. 3Ryby solone, wędzone i suszone, oprócz oddzielnie wymienionych.
37 p. 4-bŚledzie wędzone.
39 p. 1Artykuły spożywcze, oddzielnie niewymienione, także melasa.
41 p. 3Kości, poddane działaniu kwasu siarczanego; użyźniające komposty i pudrety.
41 p. 4Kości palone, popiół i węgiel z kości.
41 p. 5Superfosfaty mineralne.
51 p. 2-bSadło odsączone, przetopione i przerobione, oraz łój kostny.
51 p- 5Margaryna jadalna i sztuczne masła jadalne.
55 p. 3Odpadki skór twardych do wyrobu pasów stawowych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
58 p. 2, 3Drzewo cedrowe w balach, Mocach i deseczkach, do wyrobu ołówków, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
64 p. 3Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzewnych, łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny lnu i konopi, niefarbowane i nieblichowane.
65 p. 3Gips rodzimy (alabaster) w kawałkach niepalony.
66 p. 3-aKamienie budowlane, oprócz oddzielnie wymienionych, nieobrobione lub zgruba obtłuczone w kształcie brył i płyt, bez obrobienia powierzchni (obciosania, opiłowania).
68 p. 1Gagat (dżet) czyli czarny bursztyn, perłowa masa, szyldkret, planka morska, kość słoniowa i mamutowa, nieobrobione.
71 p. 2Grafit mielony.
92 p. 2Antymon metaliczny.
98 p. 2Azotan amonu.
98 p. 3Siarczan amonu.
108 p. 3-aKwas azotowy, nitroza.
117 p. 1-aOlej bawełniany do wyrobu margaryny i innych tłuszczów jadalnych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
117 p. 3Olej słonecznikowy, kokosowy i palmo' wy, oleje roślinne, oddzielnie niewymienione wszystko do wyrobu margaryny i innych tłuszczów jadalnych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
125 p. 1Ziemie farbiarskie: kasselska i weroneńska.
143 p. 2-aWiórki, opiłki i złomki z mosiądzu i innych stopów metalowych, oprócz oddzielnie wymienionych.
146 p. 1Ołów w gąskach i złomkach.
152 p. 2Rury proste, żelazne i stalowe bez szwu, niełączone, o średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm., zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny, nacięty na długości nie mniejszej, niż pół zewnętrznej średnicy rury.
167 CMaszyny i narzędzia rolnicze następujące:
p. 2Prasy do słomy i siana; siewniki łańcuchowe do nawozów sztucznych; szufle konne do kopania rowów; śrutowniki kombinowane z gniotownikami;
p. 3bukowniki przewoźne do koniczyn i traw; maszyny żniwne, kosiarki, żniwiarki, wiązałki), aparaty do kosiarek; siewniki kombinowane do równoczesnego wysiewu zboża i nawozów sztucznych; maszyny do czyszczenia nasion buraczanych i koniczyny na sitach lub płótnie; grabie konne kombinowane z przetrząsaczem;
p. 4tryjery o bębnach z blachy frezowanej do czyszczenia nasion; opryskiwacze do dezynfekcji drzew i budynków; wirówki do mleka, pasteryzatory i t. p. maszyny mleczarskie, oprócz masielnic i wygniatarek do masła; inkubatory i aparaty do hodowli ptactwa;
p. 6niewyrabiane w kraju części maszyn wyżej wymienionych, sprowadzane razem z maszynami lub oddzielnie, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
174 p. 1-aWozy kolejowe (wagony) dla kolei normalnych następujące: pomostowe, platformy i węglarki.
174 p. 1-bCysterny kolejowe.
175 p. 2Statki żelazne, parowe i nieparowe, rzeczne (do 600 tonn pojemności).
175 p. 3Statki drewniane.
176 p. 4-a, bBłonnik roślinny (celuloza) suchy i wilgotny.
183 p. 6Przędza bawełniana wszelka nitkowana z dwuch lub więcej nici pojedynczych numerów (oprócz wymienionej w p. 5), do wyrobu sieci rybackich, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
184 UwagaPrzędza, wymieniona w tej pozycji (z materjałów włóknistych, wymienionych w poz. 179 p. 2 i 3), nitkowana, nie na drewnianych szpulkach, do wyrobu sieci rybackich, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
186 p. 2-a, 1 p. 3-a, 1Przędza z szerści wielbłądziej do Na 57 włącznie, pojedyncza i nitkowana, niebarwiona.
190 p. 1Szpagat i sznurki z juty, konopi" lnu, pakuł i innych włóknistych materjałów roślinnych, wymienionych w p. 3 poz. 179, do wyrobu sieci rybackich, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
190 p. 1Szpagat z konopi "Manilla" do wiązałek.
190 p. 2Sieci rybackie wszelkie, nawet bawełniane.
205 p. 2-cTaśmy plecione z tagalu, niefarbowane i nieblichowane.
209 Uwaga1 Kożuchy zwykłe baranie i kozie, niepokryte tkaniną.
Następujące towary opłacają cło z dopłatą walutową (agio) 4.900% (czyli mnożnik 50):
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:
5 p. 3Warzywa i okopowe suszone, oprócz oddzielnie wymienionych.
5 p. 4Korzenie cykorji suszone, niepalone i nieprzyrządzone.
13Konserwy ze śledzi, nie zawierające oliwy (Kippered-Heringe).
18 p. 1Kawa surowa w ziarnkach.
19 p. 1Kakao surowe w ziarnkach.
20 p. 1, 2Herbata.
45 p. 1Włosy ludzkie.
50Gąbki.
51 p. 3Oleina.
52 p. 2, 5Woski roślinne: carnauba, japoński.
Wosk bitumiczny z węgla.
55Skóra do wyrobu zgrzebeł (grempli), rzemyczków i cholew do maszyn włókienniczych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
57 p. 4-aBicze tkackie.
64 p. 3Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzewnych i łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny, lnu i konopi, blichowane, ale niebarwione.
66 p. 3-bKamienie budowalne, oprócz oddzielnie wymienionych: kamienie, bryły i płyty, grubości powyżej 15 cm., opiłowane lub obciosane w całości lub tylko częściowo.
66 p. 3-cKamienie budowalne, oprócz oddzielnie wymienionych: płyty do 15 cm. grubości włącznie, z powierzchniami opiłowanemi lub obciosanemi.
66 p. 5-aMarmury, alabaster, budowlany, żmijowiec, t. zw. granit flandryjski (marmur belgijski) z powierzchniami opiłowanemi lub oszlifowanemi, lecz nie-polerowanemu w kształcie brył, kawałów i płyt, grubości powyżej 15 cm.
66 p. 6

i Uwaga

Płyty łupkowe piłowane, również szlifowane, oprócz wyrobów z łupku, oraz płyty łupkowe nieobronione, łupany.
69 p. 3, 4Azbest w arkuszach, przędza i wyroby wszelkie.
71 p. 5-bWyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki, o wadze sztuki powyżej 3 kg.
72 p. 3-bCegły i płyty z kwarcu i dynasu.
12 p. 3-cCegły i płyty z magnezytu.
72 p. 3-dRetorty dla zakładów gazowych.
72 p. 3-fCement szamotowy, zaprawa szamotowa.
77 p. 2Balony, rurki i bagietki szklane do wyrobu lampek elektrycznych.
78 p. 1, 2Szyby lustrzane obrobione: matowe, szlifowanie i polerowane; szkło taftowe nielane polerowane; szyby lustrzane nieobrobione po odlaniu, t. j. niematowane, nieszlifowane i niepolerowane.
81Antracen, naftalina, fenol (kwas karbolowy), benzoli surowe (nieoczyszczone).
88 p. 1Pasy napadnę kauczukowe wszelkie; węże kauczukowe z tkaniną lub bez, ze spiralą wewnętrz lub bez, lecz bez oplecenia metalowego; gumelastyka do uszczelniania; artykuły techniczne z gumelastyki bez tkanin. Jak bufory kauczukowe do pras i kuchni polowych, kule do wentyli i t. p.
91 p. 2Siarka oczyszczona, kwiat siarczany.
105 p. 7-b, cSiarczek sodu, wodosiarczek sodu.
108 p. 2Siarczek Węgła.
112 p. 1-eBenzol i naftalina oczyszczone; kwas karbolowy krystaliczny, oraz płynny, bezbarwny i antrachinon.
112 p. 6, 9Naftole i sulfopochodne oprócz należących do poz. 135.
112 p. 7, 9Nitro i amidopochodne szeregu aromatycznego i ich sole
112 p. 9Chlorbenzol.
112 p. 9Wodorosiarczek wapnia.
112 p. 9Azoteny toru, ceru, berylu, aluminjum i magnezu do wyrobu koszulek żarowych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu,
112 p, 9Toluol, ksylol, karbazol. Produkty destylacji smoły pogazowej surowe (nieoczyszczone) Antracen, toluol, ksylol, karbazol oczyszczone.
140 p. 1, 3Stal wiertnicza, stal koniczna, stal szybkotnąca, stal narzędziowa, wszystko na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
149 p. 1-a, I, IIRury, miedziane i ze stopów miedzi, wyłącznie bez szwu, gołe, niepolerowane.
149 p. 2-bOprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym, szklannym lub witrytowym, do wyrobu lampek elektrycznych.
150 p. 2-aWalce z żelaza lanego utwardzane, nieobrobione.
153,154,156Sprężyny do zegarów ściennych.
153 p. 1-bŻerdzie (sifcangi) wiertnicze, grubości 22 - 30 mm. włącznie, żerdzie instrumentacyjne i ratunkowe, grubości 40 - 80 mm. włącznie.
153 p. 5-aŁańcuchy na potrzeby wiertnictwa, ha zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
153 p. 5-bŁańcuchy stawowa (Galia).
155 P. 2-a, b, c, d, e, f.Drut miedziany i ze stopów miedzi.
156 p. 1-ePasy napędne druciane.
156 p. 2-aKable miedziane i ze stopów miedzi, gołe.
156 p. 2-b, t, IITkaniny druciane z miedzi, bronzu fosforowego i innych stopów miedzi (sita),
156 p. 2»c, 3Przewodniki elaktryczne izolowane, nie-pokryte ołowiem i kable elektryczne, obłożone ołowiem.
161 p. 2Narzędzia oddzielnie niewymienione z żelaza i stale zwyczajnej (świdry ciesielskie i t p.) z wyjątkiem pił ręcznych do drzewa i kowadeł.
161 p. 3-a, b, cNarzędzia stalowe hartowane do obrabiania: świdry spiralne, gwintowniki, rozwiertniki, frezy, piłki okrągłe, narzynki do gwintownic ręcznych i maszyn gwinciarskich, noże do nożyc, sztance, stemple, kroidła; numerki i alfabety*
167 A, p 1-a p. 2Niewyrabiane w kraju maszyny oddzielnie niewymienione i niewyrabiane w kraju aparaty, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
167 A, p. 1 bParo i elektrowozy: wagony parowe, Spalinowa i elektryczne; mechanizmy dźwigów (wind i podnośników) bez. etektromotorów.
167 A, p. 1-bTraktory na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
167 A, p. 1-cMaszyny parowe żeglugowe; silniki spalinowe następujące: żeglugowe, samochodowe i lotnicze, silniki spalinowe systemu Diesla, leżące i stojące. Wszystko na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu,
167 A, p. 1-cMaszyny do wyrobu lodu.
167 A, p. 1-dLokomobile parowe (rolnicze), na zasadzie pozwolenie Ministerstwa Skarbu,
167 A, p. 1-eTurbiny parowe.
167 A, p. 1-gObrabiarki do metalu typów niewyrabianych w kraju, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
167 A, p. 1-hMaszyny włókiennicze typów niewyrabianych w kraju, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
167 A, p. 1-a p. 1-h, VIMaszyny papiernicze typów niewyrabianych w kraju, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
167 A, p. 1 i IIŁożyska kulkowe, bez płyt podstawowych i bez konsol.
167 A, p. 4-3Niewyrabiane w kraju części maszyn i aparatów sprawadzane oddzielnie lub razem z maszynami, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu,
li? 8, p, 1Maszyny elektryczne: prądnice i silniki wagi powyżej 300 kg.; przetwornice wszelkie, transformatory; części maszyn elektrycznych.
167 B, p. 2Akumulatory.
167 C p, 2Maszyny i narzędzia rolnicze następujące: słowniki rzutowe do zbóż i nasion; zęby sprężynowe do kultywatorów; śrutowniki o tarczach metalowych; gniotowniki do zboża; sieczkarnie tarczowe (nożowe) o szerokości gardła powyżej 310 mm.; elewatory do torfu;
pługi parowe; aparaty do ostrzenia noży do maszyn żniwnych;
p. 4pługi motorowe, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu; siewniki ręczne do warzyw; noże do sieczkarń; masiielnice i wygniatarki do masła,
p. 6zęby sprążynowe do bron i grabi; niewyrabiane w kraju części maszyn wyżej wymienionych, sprowadzane razem z maszynami lub oddzielnie, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
169 p. 1-aWodo-paro- i gazomierze.
169 p. 3-cLiczniki energji elektrycznej.
171 p. 4-aTarcze (cyferblaty) do zegarów ściennych, również posrebrzane, pozłacane lub oksydowane; soczewki do wahadeł do zegarów ściennych; łuski do wag do zegarów ściennych.
173 p. 8, p. 2Samochody ciężarowe » wozy przyczesane do nich, oraz części zapasowe, przywożone razem z samochodami.
177 p. 2-bPapier drukowy biały niesatynowany i nieklejony, z zawartością nie mniej niż 60% masy drzewnej, wagi nr« mniej niż 48 gr. w metrze kw.; 1) rotacyjny w rolach o średnicy nie mniej niż 70 cm., 2) w arkuszach.
183 p. 4Przędza bawełniana pojedyncza, powyżej № 80.
184 i UwagaPrzędza z włókien ramji nienitkowana i nitkowana, do wyrobu koszulek żarowych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
187 p. 2, 3.188 p. 2, 3Tkanina bawełniana cambric do wyrobu haftów, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
194Płótno żaglowe do wyrobu pasów transmisyjnych.
205 p. 2-cTaśmy plecione z tagalu, blichowane, ale niebarwione.
214 p. 1, 2Sieczka szklanna i paciorki; perły nieprawdziwe; imitacje korali z różnych pospolitych materiałów: nienanizane i nanizane na nitki połączone w sznury i motyki o ile są jednego kształty, wielkości i barwy,
Następujące towary opłacają cło z dopłatą walutową 14900% (czyli mnożnik 150):
Pozycją taryf; celnej:Nazwa towaru:
104 p. 1-b.Chlorek wapnia nieoczyszczony, wyłącznie do wyrobu chloroformu, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu,
106 p, 1Octan wapnia surowy, wyłącznie do. wyrobu acetonu i kwasu octowego, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
107 p. 1Chlorek wapna oczyszczony (wapno bielące), wyłącznie do wyrobu chloroformu, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
112 p, 9Leukonin, terrar, kryolit sztuczny, sodą krzemowa - fluorowa (fluorokrzemian sod), do wyrobu naczyń emaljowanych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
115Eter siarczany do wyrobu sztucznego jedwabiu oraz prochu bezdymnego, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
124 p.2-a, b, cEkstrakty garbnikowe, suche, ciastowate i płynne.
129 p. 2Karmin koszenilowy.
135Pigmenty i laki pigmentowe do wyrobu farb artystycznych, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
140 p. 4Blacha żelazna i stalowa, grubości {0,28 mm i mniej.
162 p. 1, 2,

3, 4, 5

Przybory zecerskie i drukarskie.
177 p. 2-c, 1Papier drukowy nieklejony biały, bez ozdób i znaków wodnych, z zawartością masy drzewnej, wagi nie mnie) niż 48 gr. w metrze kwadratowym. Papier zeszytowy- klejony Wały, bez ozcfób i znaków wodnych, nie linjowany lub też zaopatrzony w jednostajną linjaturą zeszytową niebieską lub szarą, z zawartością masy drzewnej, wagi nie mniej niż 65 gr. w metrze kw. Bibuła atramentowa do zeszytów biała lub kolorowa, z zawartością masy drzewnej.
185 p. 2-aPrzędza ze skubanki jedwabnej (chappe) t. zw. tussah naturalnego jasno-czekoladowego koloru, bez domieszki innej przędzy, nitkowana dwa razy, do wyrobu kotiku, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu.
194Linoleum.
198.Wojłok prasowany i nasiąknięty klejem w tafiach grubości 3 - 15 mm. do wyrobu przybitek myśliwskich, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa Skarbu. Przybitki wojłokowe do nabojów myśliwskich.
203Wełniane osnowy dla dywanów, drukowane, nawinięte na wały.
Przewidziane w §§ 2, 3 i 4 dla niektórych towarów ulgi uwarunkowane pozwoleniem Ministerstwa Skarbu mogą być udzielane na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Warunki potrzebne dla uzyskania tych zaświadczeń określi Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu może zniżać dopłatą walutową (agio) do wysokości mnożnika 50 na instalacje fabryczne, jeżeli stanowią one używane urządzenia fabryk, nabywanych i przenoszonych jako całość lub jako kompletne oddziały do Polski.
Uwalnia się od cła towary, pochodzące z przyznanej Polsce części Górnego Śląska. Urzędy celne odprawiają te towary bez cła na podstawie świadectw pochodzenia, wystawionych przez Generalny Konsulat Polski na Górnym Śląsku.
Do towarów, wymienionych w §§ 1 i 2 rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. № 70, poz. 471) oraz w rozporządzeniu z dn. 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. № 88, poz. 653), stosuje się na zasadach wymienionych w tych rozporządzeniach cło normalne bez agia, względnie z dopłatą walutową 900%, jeżeli towary te:
a)
zostały nadane do przewozu, koleją lub statkiem bezpośrednio do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; do towarów takich urzędy celne stosują dotychczasowe normy dopłat (mnożników) na podstawie kolejowych listów przewozowych lub konosamentów;
b)
zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem pośrednio z przeznaczeniem dla odbiorców na obszarze celnym Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; do towarów takich urzędy celne stosują dotychczasowe normy dopłat (mnożników) tylko na podstawie poleceń Ministerstwa Skarbu;
c)
zalegały w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych, oraz poza urzędowych publicznych lub prywatnych. Ulgi, wskazane w niniejszym paragrafie, tracą moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie, i będzie obowiązywało do dnia 31 sierpnia 1922 r. włącznie.
Termin ważności ulg celnych, przyznanych na zasadzie § 3 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. № 70, poz. 471), prolongowanego rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych i z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. № 104, poz. 754), upływa z dniem 31 sierpnia 1922 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą: rozporządzenie z. dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. № 70, poz. 471), rozporządzenie z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. № 88, poz. 653), rozporządzenie z dnia 30 listopada 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych 1 z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. № 104, poz. 754) oraz rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany § 4 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych, przedłużonego rozporządzeniem z dn. 30 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 2 z 1922 r., poz. 13).

Niniejsze rozporządzenie nie uchyla czasowych ulg, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1922 r. w przedmiocie wyjątkowego zwolnienia od cła, względnie zniżenia mnożnika celnego od towarów żywnościowych, odzieżowych i obuwia na okres 6 tygodni (Dz. U. R. P. № 15 poz. 137).

* Z dniem 30 maja 1922 r. papier drukowy, wymieniony na liście towarów w § 3 nin. rozporządzenia, przenosi się na listę towarów objętych § 2 tegoż rozporządzenia, opłacających do z dopłatą walutową (agio 900°/o, czyli mnożnik 10); papier drukowy, papier zeszytowy nielinjowany i zaopatrzony w jednostajną linjaturę oraz bibuła atramentowa do zeszytów, wymienione na liście towarów w § 4 powyższego rozporządzenia, przenoszą się na listę, towarów § 3 tegoż rozporządzenia, opłacających cło z dopłatą" walutową (agio 4.900%, czyli mnożnik 50), zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 1922 r. (Dz.U.22.39.330).

Z dniem 1 września 1922 r. przedłuża się moc obowiązującą aż do nowego zarządzenia nin. rozporządzenia. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1922 r. (Dz.U.22.72.656).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 1922 r. (Dz.U.22.67.611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1922 r.